128/2019: UBEZPIECZENIE UPRAW OZIMYCH 2019/2020

Odsłony: 1011

 

*Aktualizacja 08.10.2019

Prosimy o składanie, korygowanie lub uzupełnienie ofert (np. o ew. bonusy dla Ubezpieczającego/środki na prewencję od Ubezpieczyciela) do dnia 10.10.2019 do g. 10.

 

 

Zapytanie o ofertę ubezpieczenia upraw ozimych

 

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zapytujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
 3. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot zapytania:

 1. Ubezpieczenie upraw ozimych: areał, rośliny, odmiany, SU określono w 2 załącznikach XLS.
 • Poszczególne uprawy znajdują się na gruntach odpowiednich dla danej rośliny, z zachowaniem zasad starannej agrotechniki i leżą w powiecie rawickim – gm. Rawicz 63-900, Bojanowo 63-940 i Miejska Górka 63-910.
 • Zapytujący uzyskał od Ministra Rolnictwa potwierdzenie pomocy w formie dopłat do ubezpieczenia upraw rolnych w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N) których zbiór może zostać dokonany w 2020 r.
 • Szkody w uprawach za minione 5 sezonów: 2014/2015 przezimowanie jęczmień oz. 24.937,50 zł, 2016/2017 gradobicie: jęczmień oz. 81.848.20 zł, pszenica oz. 76.658,88 zł + 80.949,12 zł, rzepak oz. 229.162,88 zł, 2017/2018 przezimowanie pszenica i rzepak 6.817,38 zł. 2018/2019 ogień: pszenica oz. 10.077,60 zł.
 • Założone parametry mogą ulec zmianie (trwają zasiewy pszenicy oz.).
 • Uprawy jare zostaną ubezpieczone w 2020 r. przez podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę w niniejszym zapytaniu, chyba że Ubezpieczający zdecyduje inaczej.
 1. Zapytanie ukaże się na www.zolednica.pl w zakładce „Zapytania i przetargi” oraz zostanie skierowane drogą mailową do podmiotów, które ofertowały dotąd w przedmiocie ubezpieczenia upraw.
 2. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie zapytującego - hzz(at)zolednica.pl.

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Oferta musi zawierać cenę ubezpieczenia upraw w oparciu o przedstawione parametry
 3. Oferty należy składać od dnia rozpoczęcia zawierania ubezpieczeń upraw ozimych do dnia wskazania Oferentom terminu ostatecznego.
 4. Oferty można składać: drogą mailową (hzz(at)zolednica.pl), osobiście w sekretariacie spółki, drogą pocztową (decyduje data wpływu): HZZ "ŻOŁĘDNICA” Sp. z o.o. Żołędnica 41, 63-900 Rawicz.
 5. Termin związania ofertą – min. 48 h od daty złożenia oferty i min. 24 h po dacie przyjmowania ofert
 6. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru najlepszej oferty przed terminem daty składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą i zmiany u firm ubezpieczających, jak i możliwość przedłużenia przyjmowania ofert.

 

 

Do pobrania: ZAŁĄCZNIKI

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "ubezpieczenie upraw".