124/2019 dostawa: Wóz paszowy typu Trioliet Triomix 1 1000

Odsłony: 993

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy Wóz paszowy typu Trioliet Triomix 1 1000

Termin składania ofert : do dnia 11.09.2019 do g.11 - osobiście, mail: hzz(at)zolednica.pl w temacie wpisując "124/2019 Triomix"

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

na zadanie 124/2019 „Wóz paszowy typu Trioliet Triomix 1 1000”

(dostawa: do 15.01.2020)

 

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Zapytujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne na www.zolednica.pl zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI” oraz na http://www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek i w miesięczniku Top-Agrar.

III. Przedmiot zapytania:

 1. Wóz paszowy typu Trioliet Triomix 1 1000
 2. Wymagane parametry: nowy
 3. Termin wykonania zadania: dostawa do 15.01.2020 r.
IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:
 1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 11.10.2019 r. do godz. 11.00
 2. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
 • koperta zewnętrzna winna być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „Wóz paszowy Trioliet Triomix 1 1000”
 • koperta wewnętrzna winna być adresowana do Oferenta, posiadać oznaczenie: „Wóz paszowy Trioliet Triomix 1 1000” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 11.10.2019 r. godz. 11”
 1. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) – temat maila: „124/2019 Wóz paszowy Trioliet Triomix 1 1000”
 2. Zastrzegamy sobie możliwość przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie przyjmowania, jeśli nie wpłynie żadna oferta lub otrzymana oferta(y) nie będzie spełniała wymogów.

 V. Inne:

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 2. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
 3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa.
 4. Osoba kontaktowa w sprawie udzielenia informacji: 693 113 429