112/2019 dostawa: NASIONA ZBÓŻ OZIMYCH

Odsłony: 836

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy NASION ZBÓŻ OZIMYCH - pszenica i jęczmień

Termin składania ofert – do 02.09.2019, g. 11 - hzz(at)zolednica.pl

112 2019

Franco: Magazyn HZZ „Żołędnica” : Golina Wlk 80, 63-940 Bojanowo = 693 113 420, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz = 693 113 432

Termin płatności FV : 30 dni.

Merytorycznie – Agronom 605 456 524.

Dopuszczalne oferty częściowe.

Cena winna uwzględniać wszelkie rabaty (opisać w uwagach)

Termin związania ofertą wynosi min. 72 godziny (dni robocze), a bieg terminu rozpoczyna się wraz z chwilą zakończenia ich przyjmowania.

Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zmiany ilości lub odmiany, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości, bądź niedokonania wyboru bez podania przyczyn

Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty, podpisana będzie umowa (załącznik)

Dostarczenie 2 egz. podpisanej umowy wraz z FV jest warunkiem płatności FV.

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Nasiona zbóż".