108/2019 dostawa: ZAKISZACZE

Odsłony: 919

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy ZAKISZACZE do kukurydzy

Termin składania ofert : do dnia 13.08.2019 - do g.11 - hzz(at)zolednica.pl z dopiskiem "108/2019 ZAKISZACZE"

 

Termin płatności FV : 30 dni

Franco: HZZ „Żołędnica” :   

GW     Magazyn Golina Wielka, 63-940 Bojanowo = 693 113 420            

ŻOŁ     Magazyn Żołędnica 42, 63-900 Rawicz = 693 113 433                                         

Merytorycznie – Agronom 605 456 524.                                                                            

Termin związania ofertą wynosi 72 h, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

108 zakiszacze

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "ZAKISZACZE".