99/2019 (interw.) dostawa i montaż: Wentylatory - mieszacze powietrza

Odsłony: 811

 

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i montaż wentylatorów/mieszaczy powietrza o mocy 1-1,2 kW

Wydajność robocza: powyżej 40.000 m3/h, ilość: 12-16 sztuk.

Termin wykonania: VIII/2019

Miejsce wykonania: Zakrzewo 58, 63-910 Miejska Górka - obora krów mlecznych

Oferty należy przesyłać (mail) do dnia 25.07.2019 r. do godz. 13.00 - hzz @ zolednica.pl - w temacie "99/2019 wentylatory"

Termin płatności 30 dni od otrzymania faktury

Termin związania ofertą – 7 dni od terminu przyjmowania ofert

Merytorycznie – Gł. hodowca

 

.