97/2019 dostawa: NASIONA RZEPAKU OZIMEGO

Odsłony: 900

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy NASIONA RZEPAKU OZIMEGO

Termin składania ofert – do 29.07.2019, g. 11

Dopuszczalne oferty częściowe.

Cena winna uwzględniać wszelkie rabaty / kupony

Dostawa do HZZ: do dnia 09.08.2019

Franco: Magazyn HZZ „Żołędnica” : Golina Wlk 80, 63-940 Bojanowo = 693 113 420, Żołędnica 42, 63-900 Rawicz = 693 113 432

Termin płatności FV : 30 dni

1) Nasiona rzepaku ozimego odm. ES Imperio F1 - 26 jednostek (1 jedn. – 1,5 mln nasion) - zaprawa Cruiser lub Modesto - Golina Wlk. 80

2) Nasiona rzepaku ozimego odm. LG Architect F1 lub LG Absolut F1 - 18 jednostek (1 jedn. – 1,5 mln nasion) - zaprawa Cruiser lub Modesto - Golina Wlk. 80

3) Nasiona rzepaku ozimego odm. KWS Stefano F1 - 24 jednostki (1 jedn. – 1,5 mln nasion) - zaprawa Cruiser lub Modesto - Żołędnica 42

4) Nasiona rzepaku ozimego odm. DK Expiro F1 - 24 jednostki (1 jedn. – 1,5 mln nasion) - zaprawa Cruiser lub Modesto - Żołędnica 42

Termin związania ofertą wynosi min. 72 godziny, a bieg terminu rozpoczyna się wraz z chwilą zakończenia ich przyjmowania.

Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zmiany ilości lub odmiany, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości, bądź niedokonania wyboru bez podania przyczyn

Z dmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty, podpisana będzie umowa (załącznik) - dostarczenie 2 egz. podpisanej umowy wraz z FV jest warunkiem płatności FV.

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Nasiona rzepaku".