3/2018 dostawa: 9x25 t śruty sojowej nonGMO (kontrakt II-VII)

Odsłony: 1254

Zapraszamy do złożenia oferty dostaw 9x25 t śruty sojowej nonGMO 46% (jeśli inna zawartośc białka - prosimy wskazać)

Termin składania ofert : do dnia 12.01.2018 (pt.) do g.14 - hzz(at)zolednica.pl

j.m.: luz

Ilość i franco:  GMP+

  1. 3x25 t – Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo – dostawy w okresie II-VII 2018
  2. 3x25 t – Kawcze 62, 63-940 Bojanowo – dostawy w okresie II-VII 2018
  3. 3x25 t – Zakrzewo 58, 63-910 Miejska Górka – dostawy w okresie II-VII 2018

Termin dostaw: do uzgodnienia

Kontakt merytoryczny: 693 113 014

Inne: 1) dopuszczalne inne propozycje ram czasowych / ilościowych kontraktu.

2) z racji bycia dostawcą SM MLEKPOL, Oferent oraz produkt muszą znajdować się na liście referencyjnej: http://www.mlekpol.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=25

3) z podmiotem, które złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana będzie umowa (załącznik) - zgodna z wymogami ARR(KOWR)/UE

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "śruta sojowa nonGMO".