90/2019 dostawa: ZAKISZACZ do lucerny

Odsłony: 816

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy ZAKISZACZ do lucerny

Termin składania ofert : do dnia 11.07.2019 - do g.11 - hzz(at)zolednica.pl z dopiskiem "90/2019 ZAKISZACZ do lucerny"

 

Zakiszacz do lucerny – szczepy kw. mlekowego i propionowego oraz enzymy przyśpieszające proces zakiszania

Franco: Magazyn HZZ „Żołędnica” : Żołędnica 42, 63-900 Rawicz = 693 113 432

Termin związania ofertą wynosi 72 h, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin płatności FV : 30 dni.

Merytorycznie – Agronom 605 456 524.

Prośba o podanie ceny środka zakiszającego na 1 t materiału zakiszanego oraz koncentracji bakterii na 1 g materiału zakiszanego

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "ZAKISZACZE".