84/2019 dostawa: 2x25 t śruty rzepakowej nonGMO

Odsłony: 729

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy 2x25 t śruty rzepakowej nonGMO

Termin składania ofert : do dnia 05.07.2019 do g.13.00 - hzz(at)zolednica.pl wpisując w temacie maila "84/2019 śruta rzepakowa"

Termin związania ofertą – 24 h.

 

Franco (GMP+ B4)

  • 1x25 t – Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo – dostawa do 07.2019 (tel. 693113423)
  • 1x25 t – Kawcze 67, 63-940 Bojanowo – dostawa do07.2019  (tel. 693113424)

 

W ofercie prosimy zawrzeć informacje nt. :

  1. Cena (w zł/t netto)
  2. Pochodzenie śruty
  3. Zawartość białka (w %)
  4. Termin płatności (preferowany 30 dni).

 

Oferent oraz Produkt muszą się znajdować na liście referencyjnej pasz SM MLEKPOL:

https://mlekpol.com.pl/index.php/producenci-mleka/wiadomosci/

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa K-S (UMOWA K-S) - zgodna z wymogami ARR(KOWR)/UE

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "śruta rzepakowa nonGMO" - z zastrzeżeniem "Z racji bycia dostawcą SM MLEKPOL, Oferent oraz produkt muszą znajdować się na liście referencyjnej MLEKPOL