wynik przetargu 44/2019: Modernizacja linii wodociągowej w Wydartowo II

Odsłony: 750

 

Wynik przetargu na zadanie: Modernizacja linii wodociągowej w Wydartowo II 

Liczba otrzymanych ofert: 4

Oferta cenowo najwyższa:135.670,70 zł 

Oferta cenowo najniższa: 74.373,36 zł

Wybrano ofertę: cena 74.373,36 zł / Odroczenie terminu płatności: 30 dni / Okres gwarancji: 60 m-cy