49/2019 oferta sprzedaży: sprzęt rolniczy (II)

Odsłony: 1988

Zapraszamy do złożenia oferty zakupu sprzętu rolniczego:

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO
 
 
I. Sprzedający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu.
 
II. Informacje ogólne:
 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz:

III. Przedmiot sprzedaży:

 1. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1)
 2. Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.zolednica.pl
 3. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1)
 2. Oferty należy składać do dnia 24.05.2019 r. do godz. 10.00.
 3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta 49/2019” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 24.05.2019 r. godz. 10”
 4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i/lub faxu (65 546 67 02) oraz poprzez konto Oferenta na portalu OLX (ofera musi zawierać nazwę i dane kontaktowe Oferenta)
V. Inne warunki przetargu
 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
 3. Sprzedający wystawia FV
 4. Przedmioty sprzedaży można oglądać w miejscowości Zakrzewo 53, 63-910 Miejska Górka - w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 65) 546 67 28.

 

WYKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO - pliki do pobrania

 

ARKUSZ OFERTOWY (załącznik 1)

 

 1. Przyczepa Krone Titan 48 GL K197/594  -  OPIS  -  FOTO
 2. Przyczepa Krone Titan 48 GL K198/594  -  OPIS  -  FOTO
 3. Ładowarka teleskopowa JCB 527-58 K233/599OPIS  -  FOTO
 4. Samochód Land Rover Freelander PRAE947OPIS  -  FOTO
 5. Przyczepa ciężarowa Autosan D-83 PRAP643 -  OPIS  -  FOTO
 6. Ładowarka teleskopowa JCB 530-70 F163/599 - OPIS  -  FOTO