42/2019 dostawa: SŁOMA ZBOŻOWA

Odsłony: 895

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy: SŁOMA ZBOŻOWA ze zbiorów 2018 r, prasowana (kostka/balot), oferta z ceną za 1 t słomy wraz z transportem lub bez.

Termin składania ofert : do dnia 12.04.2014 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie maila wpisując: 42/2019 SŁOMA

(z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany, a szczególnie skrócenia, jeśli otrzymamy oferty wymagające podjęcia decyzji przed ww terminem)

Ilość i franco:  160 -180 t (opcja do 200 t) , powiat rawicki

  • Kawcze 67, 63-940 Bojanowo - ok. 160 -180 t (z opcją 200 t)
Termin dostawy: IV-V 2019 r. – franco HZZ „Żołędnica”

Termin związania ofertą – 5 dni od daty złożenia oferty.  

Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty przed upływem terminu składania ofert, dalszej negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

Z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty zawarta będzie umowa K-S. (zał.)
Umowa K-S DOC     pdf

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "SŁOMA".