30/2019 dostawa: RĘKAWY FOLIOWE KISZONKARSKIE

Odsłony: 1394

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawy poniższych środków produkcji:

30 2019

UWAGA:

  • ilości rękawów mogą ulec zmianie o +/- 15 %
  • dostawy częściowe – zależnie od zapotrzebowania w danym okresie
  • dostawy – do 3 dni od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
  • możliwa dostawa całości zamówienia na magazyn Zamawiającego w komis : FV płatne za wykorzystaną ilość

                                              

Dopuszczalne oferty częściowe                       

Terminy dostaw: V, VII, IX                               

Termin płatności FV : 30 dni                

Franco: HZZ „Żołędnica” : Magazyn Golina Wlk 80 = 693 113 420, Magazyn Żołędnica 42 = 693 113 432

Merytorycznie – Agronom 605 456 524.            

Termin składania ofert – do 27.03.2019, g. 11    

 

DO POBRANIA:     1) FORMULARZ