17/2019 oferta sprzedaży: sprzęt rolniczy

Odsłony: 9441

Zapraszamy do złożenia oferty zakupu sprzętu rolniczego:

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO
 
 
I. Sprzedający: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu.
 
II. Informacje ogólne:
 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz:

III. Przedmiot sprzedaży:

 1. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1)
 2. Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.zolednica.pl
 3. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1)
 2. Oferty należy składać do dnia 18.03.2019 r. do godz. 12.00.
 3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta 17/2019” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 18.03.2019 r. godz. 12”
 4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i/lub faxu (65 546 67 02) oraz poprzez konto Oferenta na portalu OLX.
V. Inne warunki przetargu
 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego.
 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena (waga 100%)
 3. Sprzedający wystawia FV
 4. Przedmioty sprzedaży można oglądać w miejscowości Zakrzewo 53, 63-910 Miejska Górka - w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 65) 546 67 28.

 

WYKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO - pliki do pobrania

 

ARKUSZ OFERTOWY (załącznik 1)

 

 1. Ciągnik rolniczy URSUS 1222 PRA 34YA  -  OPIS  -  FOTO 
 2. Ciągnik rolniczy Ursus C 360 3P z turem PRA 52YL  -  OPIS  - FOTO
 3. Ciągnik rolniczy Ursus 1224 PRA U650  -  OPIS  -  FOTO
 4. Przyczepa rolnicza AUTOSAN D–55/01 LEO 8128  -  OPIS  -  FOTO
 5. Przyczepa Krone Titan 48 GL K197/594  -  OPIS  -  FOTO
 6. Przyczepa Krone Titan 48 GL K198/594  -  OPIS  -  FOTO
 7. Ładowarka teleskopowa JCB 527-58 K233/599OPIS  -  FOTO
 8. Opryskiwacz Pilmet 2018 C513/593  -  OPIS  -  FOTO
 9. Przystawka do kukurydzy Olimac Drago K214/594  -  OPIS  -  FOTO
 10. Wyorywacz korzeni MACE C559/594  -  OPIS  -  FOTO
 11. Zbieracz do buraków MACE F130/594 76 (II)  -  OPIS  -  FOTO
 12. Zbieracz do buraków MACE F130/594 77 (I)OPIS  -  FOTO
 13. Ogławiacz liści do buraków MACE C558/594  -  OPIS  -  FOTO