Hodowla owiec

 

 

Zarodowa hodowla owiec została wprowadzona w 1976 roku. Na suchym, piaszczystym terenie folwarku Wydartowo II zbudowano owczarnię na 1.800 matek z przychówkiem.

Owce zakupiono z ośrodków hodowlanych (Jędrzychowice, Dębowa Łęka, Garzyn, Pawłowice oraz PGR Pudliszki). Łącznie zakupiono 1.663 matki. Materiał hodowlany sprowadzony z różnych owczarni był dość mocno zróżnicowany. W wyniku konsultacji z OSHZ w Poznaniu oraz Instytutem Zootechniki, jako kierunek hodowlany przyjęto typ mięsny. Duże zróżnicowanie stada umożliwiło skuteczną selekcję w kierunku użytkowości mięsnej, a także plennej.

Decyzją Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie z dnia 19 kwietnia 1983, owczarnia w Wydartowie II została uznana jako centrum hodowlane w kierunku mięsnym.

Program centrum opracował i kierował nim prof. dr Jędrzej Krupiński z Instytutu Zootechniki w Krakowie. Umiejętnie prowadzony dobór i selekcja w następnych latach, przyniosły bardzo dobre wyniki.

Owczarnia już w krótkim czasie znalazła się wśród najlepszych w kraju, dostarczając na rynek dużo materiału hodowlanego.

W połowie lat 90. przystąpiono do programu poprawy plenności i mięsności owiec, zakupując stado owiec rasy charolaise. Niestety z powodu sezonowości występowania rui u tej rasy, nie jest możliwe dostosowanie terminu wykotów i sprzedaży na potrzeby eksportu jagniąt, dlatego dalsze prace będą ukierunkowane na powiększenie stada owiec oraz poprawę mięsności merynosa polskiego, którego cechuje sezonowość występowania rui.

W czerwcu 2009 r. firma przejęła z owczarni Dobrzyniewo stado 108 owiec rasy merynos polski, które w listopadzie pokryto trykami merynosa polskiego. W 2012 roku dokonano przeniesienia stada owiec z Wydartowa II do Goliny Wielkiej z powodu modernizacji owczarni znajdujących się w Wydartowie na jałowniki. Mając na celu zapewnienie optymalnych warunków do hodowli owiec, adaptowano obiekt gospodarczy na owczarnię. Odnowiony budynek został wyposażony w sieć niezamarzających poideł oraz nowe paśniki na kiszonki i siano. Myśląc o zapewnieniu lepszych warunków zdrowotnych (ruch na świeżym powietrzu), w 2012 r. założono nowe pastwiska w pobliżu owczarni, z możliwością podziału na kwatery.

Wspólnie z SGGW (Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt) zrealizowaliśmy projekt pt. „Ocena i doskonalenie oraz wykorzystanie produkcyjne owiec ras mięsnych utrzymywanych w Spółkach Agencji Nieruchomości Rolnych”. Badania prowadzono w obszarach: analiza cech rozrodu ras charolaise i suffolk, analiza dotycząca masy ciała oraz poziomu umięśnienia ras mięsnych oraz analiza cech wartości rzeźnej, jakości tusz i mięsa jagniąt od matek merynosa polskiego po trykach charolaise. Przeprowadzone badania wskazały na kierunki dalszego doskonalenia ras mięsnych, dążące do poprawy cech rozrodu, stopnia umięśnienia i otłuszczenia tusz. Wykazano potrzebę stosowania techniki oceny przyżyciowej, w szczególności w kierunku doskonalenia cech mięsności z wykorzystaniem USG.  

Na wystawach regionalnych i krajowych, owce pochodzące z Wydartowa zawsze należą do najlepszych.

Na regionalnych i krajowych wystawach zwierząt hodowlanych, nasze owce wielokrotnie uzyskiwały tytuły championów .