144/bud/2018 przetarg: na wykonanie fundamentów do zadania Przebudowa magazynu paszowego w Golinie Wielkiej

Odsłony: 1112

 UWAGA:

Oferenci w przetargu 144/bud/2018 na wykonanie fundamentów do zadania

Przebudowa magazynu paszowego w Golinie Wielkiej

 Zarząd Hodowli Zarodowej Zwierząt „Żołędnica” Sp z o.o. jako Zamawiający w przetargu 144/bud/2018 na wykonanie fundamentów do zadania „Przebudowa magazynu paszowego w Golinie Wielkiej” - w związku z koniecznością dokonania zmian w projekcie, polegających na zwiększeniu przedmiaru prac ziemnych (dla zachowania zasad BHP), informuje o konieczności:

  • przeliczenia kosztorysów ofertowych przez Oferentów w oparciu o nowy przedmiar (załączniki: pdf i ath)
  • złożenia arkusza ofertowego (załącznik: doc)

Arkusz oferty (SIWZ 144/bud/2018) wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć do dnia 18.12.2018 r. do g. 12 – na zasadach opisanych w SiWZ.

Do pobrania: zmiana: przedmiar

 

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie: wykonanie fundamentów do zadania Przebudowa magazynu paszowego w Golinie Wielkiej - termin składania ofert: do dnia 10.12.2018 do g.12.00.

Do pobrania:

SIWZ

KOSZTORYS ZEROWY

PROJEKT