135/2018 dostawa: TŁUSZCZ CHRONIONY 10 t

Odsłony: 1011

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy Tłuszcz chroniony w formie trójglicerydu (nie sole wapienne, nie wolne kw. tł.) - na bazie kw. stearynowego (54%) i kw. palmitynowego (44%) - 10 t.

Termin składania ofert : do dnia 30.10.2018 do g.11 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie wpisując "135/2018 Tłuszcz chroniony"

Wymagane 1) informacja o % udziale kw stearynowego, kw. palmitynowego i FFA.

2) oświadczenie, że do produkcji nie użyto roślin genetycznie modyfikowanych.  

Franco: magazyny HZZ

1) Golina Wielka 80, 63-940 Bojanowo - 3 t - dostawa od 19.11 do 23.11.2018 r. (693113430)
2) Kawcze 67, 63-940 Bojanowo - 2 t - dostawa od 19.11 do 23.11.2018 r. (693113424)
3) Zakrzewo 58, 63-910 Miejska Górka - 5 t - dostawa od 19.11 do 23.11.2018 r. (693113427, 693113426)

 
Inne: 1) z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana będzie umowa (załącznik) - zgodna z wymogami ARR(KOWR)/UE

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "tłuszcz chroniony".