113/2018 dostawa: 6 x 4 t marchwi

Odsłony: 538

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy 6 x 4 t marchwi 

Termin składania ofert : do dnia 20.09.2018 do g.12 - hzz(at)zolednica.pl wpisując w temacie maila "113/2018 marchew"

6 x 4 t – Golina Wlk. 21, 63-940 Bojanowo - owczarnia.
6 dostaw - co ok. 2 tygodnie, począwszy od ok. 20.09.2018 - każda w ilości ok 4 t
Możliwy odbiór własnym transportem.
Dopuszczalne oferty częściowe.
Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty przed upływem terminu składania ofert, przyjmowania ofert po terminie ich skłądania, dalszej negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn.

Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana będzie umowa (UMOWA K-S) - zgodna z wymogami ARR(KOWR)/UE

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "Marchew".