106/10/2018 przetarg: na dostawę rozwiązania technologicznego „Przebudowa magazynu paszowego w Golinie Wielkiej”

Odsłony: 1954

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

na dostawę rozwiązania technologicznego

„Przebudowa magazynu paszowego w Golinie Wielkiej”

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, fax 655466702, hzz(at)zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Adama Kośmidra - Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne na zolednica.pl zakładka ZAPYTANIA I PRZETARGI, na http://www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek, w miesięczniku TOP AGRAR oraz w siedzibie spółki.

III. Przedmiot zapytania:

 1. Przebudowa magazynu paszowego w Golinie Wielkiej – wg koncepcji stanowiącej załącznik nr 1 (dostępny na www.zolednica.pl zakładka ZAPYTANIA I PRZETARGI)

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 20.09.2018 r. do godz. 11.00
 2. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
 • koperta zewnętrzna winna być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „Przebudowa magazynu paszowego w Golinie Wielkiej”
 • koperta wewnętrzna winna być adresowana do Oferenta, posiadać oznaczenie: „Przebudowa magazynu paszowego w Golinie Wielkiej” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 20.09.2018 r. godz. 11”
 1. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz(at)zolednica.pl) i/lub faxu (65 546 67 02) oraz poprzez konto Oferenta na portalu OLX

 V. Inne warunki

 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
 2. Kryterium wyboru oferty: zgodność z założonymi parametrami minimalnymi określonymi w załączniku nr 1 oraz cena
 3. Osoba do kontaktu: p. Marcin Piotrowiak 605 456 524, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania:     1) Przebudowa magazynu paszowego    2) SCHEMAT TECHNOLOGICZNY magazyn paszowy  

3) RZUT PRZYZIEMIA magazyn paszowy