100/2018 dostawa: ZAKISZACZE

Odsłony: 1023

 

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy ZAKISZACZE

Termin składania ofert : do dnia 14.08.2018 - do g.12 - hzz(at)zolednica.pl z dopiskiem "100/2018 ZAKISZACZE"

Franco: Magazyny HZZ „Żołędnica” : (ŻOŁ) Żołędnica 42, 63-900 Rawicz = 693 113 432

 

1) Zakiszacz do zielonki z kukurydzy z L.buchneri - na 4.500 t zielonej masy. Nalezy podać:

a) CENA NETTO na podaną ilość zielonej masy

b) Koncentracja bakterii w jtk / 1g

c) Dawkowanie: w g / tonę zakiszanej masy

 

2) Zakiszacz do zielonki z kukurydzy bez L.buchneri - na 4.500 t zielonej masy. Nalezy podać:

a) CENA NETTO na podaną ilość zielonej masy

b) Koncentracja bakterii w jtk / 1g

c) Dawkowanie: w g / tonę zakiszanej masy

 

Produkt oferowany musi być wolny od GMO - wymagane oświadczenie.

Dopuszczalne oferty częściowe

Franco: Magazyn HZZ „Żołędnica” : Żołędnica 42, 63-900 Rawicz = 693 113 432

Termin płatności FV: 30 dni.

Merytorycznie – Agronom 605 456 524.

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "ZAKISZACZE".