84/2018 dostawa: TŁUSZCZ CHRONIONY (>50% kw. stearynowego) 4 t

Odsłony: 554

Zapraszamy do złożenia oferty dostawy Tłuszcz chroniony w formie trójglicerydu (nie sole wapienne, nie wolne kw. tł.) - na bazie kw. stearynowego (ok. 50%) i palmitynowego (ok. 50%) - 4 t.

Termin składania ofert : do dnia 12.07.2018 do g.11 - hzz(at)zolednica.pl - w temacie wpisując "84/2018 Tłuszcz chroniony"

Wymagane 1) informacja o % udziale kw staearynowego, kw. palmitynowego i FFA.

2) oświadczenie, że do produkcji nie użyto roślin genetycznie modyfikowanych.  

Merytorycznie: Gł. Hodowca 693113014

Franco: magazyny HZZ

1) Zakrzewo 58, 63-910 Miejska Górka, 693113427, 693113426 - 4 t - dostawa do 17.07.2018
 
Inne: 1) z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana będzie umowa (załącznik) - zgodna z wymogami ARR(KOWR)/UE

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "tłuszcz chroniony".