PRODUKCJA ROŚLINNA

Spółka jest położona na terenie byłego województwa leszczyńskiego (obecnie wielkopolskie). Gospodaruje na użytkach rolnych w powiecie rawickim, na terenie gmin Miejska Górka, Rawicz i Bojanowo.

Przedsiębiorstwo obejmuje
ok. 2.618 ha gruntów:
• grunty orne 2 206,9895 ha
• łąki 262,7530 ha
• pastwiska 57,8437 ha
• lasy i grunty leśne 14,7872 ha
• grunty pozostałe 75,9651 ha

Warunki przyrodnicze można określić jako dość korzystne, a wskaźnik bonitacji gleb wynosi 1,09 Produkcja roślinna jest w pierwszej kolejności nastawiona na zaspokojenie potrzeb paszowych dla zwierząt, a nadwyżki towarowe kierowane są na rynek. Spółka posiada własną bazę przechowalniczą dla zbóż o pojemności 8 tys. t.

Racjonalne wykorzystanie nawozów mineralnych w momentach największego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe przy jednoczesnym zastosowaniu elementów rolnictwa precyzyjnego pozwala na zaspokajania potrzeb paszowych (jęczmień, kukurydza, trawy, lucerna) oraz produkcję towarową (pszenica, rzepak, buraki cukrowe, kukurydza ziarnowa)

Otwartość na nowe technologie, przy użyciu nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu rolniczego, umożliwia nam osiąganie wysokich plonów, a produkty pochodzące z zakładu cechuje wysoką jakość.