75/2018 dostawa: 3x25 t śruty sojowej nonGMO

Odsłony: 605

Zapraszamy do złożenia oferty dostaw 3x25 t śruty sojowej nonGMO 46%

Termin składania ofert : do dnia 18.06.2018 do g.14.30 - hzz(at)zolednica.pl wpisując w temacie maila "75/2018 śruta sojowa"

Hi-pro >46% białka (jeśli inna zawartość, prosimy ją określić), certyfikat, GMP+

W ofercie proszę zawrzeć informację :

  1. Kraj pochodzenia i port z którego nastąpi odbiór
  2. Cena (w zł/t netto)
  3. Zawartość białka (w %)

Franco (GMP+ B4)

  1. 1x25 t – Golina Wlk. 80, 63-940 Bojanowo – dostawa do 29.06.2018
  2. 1x25 t – Kawcze 62, 63-940 Bojanowo – dostawa po 27.06 do 04.07.2018
  3. 1x25 t – Zakrzewo 58, 63-910 Miejska Górka – dostawa do 27.06.2018
Inne: 1) z racji bycia dostawcą SM MLEKPOL, Oferent oraz produkt muszą znajdować się na liście referencyjnej: http://www.mlekpol.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=25

3) z podmiotem, które złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana będzie umowa (UMOWA K-S) - zgodna z wymogami ARR(KOWR)/UE

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat wiadomości: "śruta sojowa nonGMO".