60/2024 sprzedaż: kukurydza „na pniu”

Odsłony: 452

 

Oferta na sprzedaż kukurydzy „na pniu”

 

I. Oferujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, NIP 699-001-02-64, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064220

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

III. Przedmiot oferty:

 1. Sprzedaż ok. 145 ha kukurydzy „na pniu”
 2. Miejsce odbioru: obręb Żytowiecko, gm. Poniec, powiat gostyński, woj. WLKP
 3. Odbiór przedmiotu oferty: na koszt i po stronie Nabywcy
 4. Termin odebrania przedmiotu oferty: do uzgodnienia VIII-IX/2024

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 ha areału (lub 1 tonę), ilość ha (lub ton), warunki płatności
 3. Oferty należy składać do dnia *09.08.2024 r. do godz. 11.00.
 4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej hzz @ zolednica.pl
 5. Dopuszcza się możliwość składania ofert na część areału
 6. Termin związania ofertą wynosi 7 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

* Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed upływem terminu składania ofert, ze względu na krótki okres związania otrzymaną ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu

V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego
 2. Z Oferentem (Oferentami), który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa K-S
 3. Kontakt w sprawie: 601 585 535, hzz @ zolednica.pl

 

 

 

 

 

 

Jeśli nie zdążyłeś złożyć nam oferty, a chcesz zostać poinformowany o kolejnym zapytaniu drogą mailową - wyślij do nas wiadomość e-mail na hzz(at)zolednica.pl wpisując w polu temat: "Kukurydza"